Mają Państwo prawo odstąpić od umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres hello@kukplan.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem przez Spółkę Użytkownikowi przysługuje zwrot płatności i kosztów proporcjonalny do wykorzystanej usługi w ramach zakupionego Abonamentu.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

Masz pytanie do regulaminu?

Skontaktuj się z nami

NAPISZ OD NAS
Scroll Up